Finnes det en sammenheng mellom maktfordeling i samfunnet og og demokratiet

Tidligere dette semesteret fikk vi i oppgave av Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen å skissere noen hovedtrekk i  medieutviklingen vi er inne i, beskrive hvorfor mennesker bruker tid i sosiale medier og om sosiale medier kan bidra til maktfordeling og demokrati. Her er min redegjørelse:     Skisser noen hovedtrekk i den rivende medieutviklingen vi er inne i. Frem til de siste årene har redaksjonenes inntektskilder bestått av leserinntekter i […]