Utforming av en praktisk forretningsmodell med ni punkter – BMC

Tidligere dette semesteret fikk vi i oppgave av Arne Krokan å skrive et blogginnlegg om Business Model Canvas, ettersom dette er en forretningsmodell som er brukt i svært mange praktiske sammenhenger av ulike virksomheter, og som er enkel å ta i bruk for entreprenører og gründere både ved oppstart av en ny virksomhet og når man ønsker legge sin virksomhet under lupen.

 

Først og fremst, hva er en forretningsmodell?

I følge Kunnskapssentreret.com er en forretningsmodell en modell som beskriver selskapets operasjoner, innbefattet alle dets deler, funksjoner og prosesser, som resulterer i kostnader for selskapet og verdi for kunden.

 

Hvis du ønsker å starte en egen bedrift, er det første du trenger å tenkte på en forretningsmodell. Det finnes ingen banker eller investorer som vil tillate finansiering før du kan vise frem en forretningsmodell. En slik forretningsmodell skal besvare spørsmål som:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kunden?
  • Hvem er venner og konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du ta betale?
  • Hvordan skal du levere?

Alle virksomheter har en forretningsidé og det er forretningsmodellen som gjør ideen virkelig slik at den faktisk kan gjennomføres.

 

Business Model Canvas-metoden

Business Model Canvas er et populært verktøy som hjelper deg med å kartlegge, diskutere, designe og finne opp nye forretningsmodeller på en rask og enkel måte. Modellen gir god oversikt over hvordan virksomheten opererer og hvordan ting henger sammen med hverandre.

 

BMC-modellen fører deg gjennom ni hovedpunkter for utforming av alt fra hvilke kunder man vil betjene til hvilke kjerneaktiviteter og partnere man er nødt til å forholde seg til for å holde kostnadene nede.

 

Skjermbilde 2016-02-19 kl. 10.00.52

Kundesegment

Kundesegmentet er kundene som din virksomhet ønsker å betjene for å skape verdi. Viktige spørsmål er hvem er faktisk kunden og hvilke problemer kan vår virksomhet hjelpe kunden med å løse.

 

Verdiløfte

For hvert segment har man et eget verdiløfte som skaper selve verdien for dine kunder. Hvordan man velger å hjelpe kunden er et eksempel som hvordan kundeverdien skapes. Sentrale spørsmål for tyngden av verdiløftet kan være om vår virksomhet hjelper kunden med å nå sine målsetninger og ønsket posisjon i markedet på en ålreit måte i forhold til hvilke forventinger kunden har.

 

Kanaler

Kanaler innebærer hvilke kontaktpunkter virksomheten har med kundene og hvordan varer eller tjenester blir levert. Her er det vesentlig å være opptatt av kundens opplevelse av verdien som leveres og hva som er viktig for kunden.

 

Kunderelasjoner

Kunderelasjoner opparbeides etter et salg. Kunder man allerede har solgt til er lettere å selge til igjen og derfor er slike relasjoner viktige. Det er likevel vesentlig å være klar over hvor mye det koster å beholde relasjonen, byttekostnader og hva verdien ved å beholde relasjonen er (kostnad og verdi kan være to forskjellige ting).

 

Inntektsstrøm

Inntektsstrømmen tar for seg hvordan virksomhetens inntekt dannes og gjennom hvilke prismekanismer kunden foretrekker. Hvorfor betaler kunden og hvor mange betalende kunder er sentrale spørsmål enhver virksomhet er nødt til å spørre seg selv om.

 

Nøkkelressurser

En hver virksomhet må være klar over hvilke ressurser som er nødvendige for å opprettholde forretningsmodellen.

 

Kjerneaktivitet

Kjerneaktivitetene bygger videre på de nødvendige ressursene som er nødvendige for virksomheten. Dette innebærer hvilke aktiviteter som er vesentlige for virksomhetens drift som for eksempel produksjon- og logistikkplattform, informasjonssystemer etc.

 

Partnere

Virksomheten må også være aktive med å opprettholde og danne nye strategiske allianser for å opprettholde forretningsmodellen og for å fremme konkurranseposisjon.

 

Kostnader

Til slutt gjenstår det viktigste for virksomheten, nemlig kostnader. Her må man være klar over hvordan økonomiske ressurser blir brukt uavhengig om det er primæraktiviteter som logistikk, produksjon, service og markedsføring/salg eller sekundæraktiviteter som teknologiutvikling, infrastruktur og personalledelse.

 

Til slutt slenger jeg med en rask video som forklarer Business Model Canvas-modellen:

 

Hvorfor tror jeg denne modellen har blitt så populær?

Jeg tenker at grunnen til at denne forretningsmodellen har blitt populær på grunn av sin enkelhet og oversiktsbildet man får hvor man kan sette de forskjellige hovedpunktene i perspektiv opp mot hverandre.

 

 

————————————————————————————————————————

Kilder:

http://alexander.eliesen.no/favorittverktoy-business-model-canvas/

 https://www.youtube.com/watch?v=2tdpNKdH7sM

http://kunnskapssenteret.com/forretningsmodell/

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/#.VsW8xZPhCGQ

2 thoughts on “Utforming av en praktisk forretningsmodell med ni punkter – BMC

  1. Jeg måtte sjekke ut noen andres BMC innlegg for sammenligning – og godt å se at du har samme informasjon som meg! Et godt innlegg som tydeliggjør de viktigste mekanismene til BMC som forretningsmodell og du formulerer deg slik at det er lett-leslig. Er dette et type verktøy du kunne brukt i arbeidslivet?

Leave a Reply