Drømmejobben (?)

Tidligere i våres fikk jeg oppgave om å skrive om min fremtidige drømmejobb av Karl Philip Lund. Hele 80% av alle arbeidstakere er i følge Deloitte Shift Index misfornøyd med jobben sin. En slik misnøye kan føre til lavere trivsel, lavere kompetansenivå, lavere produktivitet og dårlige erfaringer.

 

Det finnes mange oppskrifter for å finne drømmejobben, samt gjøre sin egen arbeidsplass mer attraktiv med en liten (betydelig vil være et bedre ord) egeninnsats, samt entusiasme og iver. Sosiale online tjenester og cloud-funksjoner har gjort det lettere for individ å finne andre enkelt-individ som har liknende preferanser når det kommer til arbeid og mindset slik at man kan tilpasse hvem som jobber med hvem. Uansett er lidenskap essensielt for å oppnå den suksess man ønsker. Ved å finne en jobb man elsker blir plutselig arbeid til fritid, og hvis man ikke finner en slik jobb burde man legge inn en innsats i å finne drømmejobben ifølge Warren Buffett.

 

Mange jobber i stillinger hvor de ikke trives, fordi de mener en slik jobb vil se bra ut på CV. Buffett mener en CV er en abstrakt presentasjon av din karriere og oppnåelser, noe som er vanskelig å argumentere med ettersom en CV kan gi feil inntrykk av hvordan en person faktisk er.

 

Ekspert på deg selv

business-idea-534228_1280

 

For å finne din drømmejobb kan du bli ekspert på deg seg selv gjennom tre steg.

 

Unik styrke

For å finne vår unike styrke kan vi spørre oss selv hva vi elsker å gjøre. Dette kan for eksempel være ting som andre personer takker oss for å gjøre hvor vi ikke bryr oss om vi får betalt eller ikke. Dette er gjerne ting vi er naturlig gode til.

 

Egne verdier

Når vi skal finne hvilke verdier som er viktige for oss, må vi vite hva vi brenner for. Hvilke prioriteringer ønsker vi selv å ta som ingen andre tvinger oss til å gjøre? Er man kanskje mer opptatt av å ta vare på relasjoner eller vil man heller gjøre hva som helst for å oppnå suksess? Dette er spørsmål man kan stille seg for å finne sine egne verdier.

 

Egne opplevelser

Hver og en tilnærmer seg nye erfaringer hver dag som definerer hvem vi er som person. Slike nye opplevelser eller erfaringer påvirker hva vi liker, hva vi ikke liker, hva man er flink til, hva man ikke er flink til, hva man interesserer seg for og hva man ikke interesserer seg for. Når man legger merke til slike ting gir dette oss mulighet til å reflektere over hvordan man ønsker å være og opptre ovenfor andre som er med på å påvirke hvordan man blir oppfattet av andre.

 

Hva jeg mener er viktig for meg selv

i-741507_1280

 

For øyeblikket arbeider jeg i Posten Norge som produksjonsmedarbeider hvor jeg stortrives. Det er en rekke forskjellige grunner til at jeg trives spesielt godt i denne jobben og her er noen av dem:

 

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø ville jeg påstått er den viktigste faktoren som gjør at jeg trives i min jobb. Mye av arbeidet som gjøres er fysisk krevende og innebærer at post flyttes manuelt, noe som passer meg midt i blinken. Man har både mulighet til å samarbeide med andre ansatte, men også arbeide individuelt og holde på med sitt.

 

Kreativitet

Stort sett alt av arbeidsoppgaver som gjøres på gulvet i Posten er forhåndsbestemt. Grunnen til dette at ting skal skje raskest mulig, på en mest mulig effektiv måte. Dette er nødvendig når avdelingen måles både kvantitativt etter hvor mye post vi produserer, og kvalitativt ettersom vi er nødt til å levere en viss grad av kvalitet for å opprettholde produktivitet. Når arbeidsoppgavene er forhåndsbestemt fungerer dette som regel best, men ikke i mitt tilfelle. Personlig blir jeg mye mer motivert når jeg selv kan bestemme hva jeg til en hver tid skal gjøre og arbeidsoppgavene ikke er nødt til å gjøres i en gitt rekkefølge. Når jeg blir gitt en slik mulighet er drivet for å gjøre en god jobb mye større.

 

En viss grad av mulighet til å påvirke egen arbeidsplass

Jeg syntes det er viktig at vanlig ansatte også har mulighet til å ta del i byråkratiet som ofte kan oppstå i en større bedrift. Dette er Posten gode til. Gjennom medarbeidersamtaler, egenevalueringer og stor grad av kommunikasjon mellom ansatte og ledere fører dette både økt trivsel og motivasjon.

 

Kommunikasjon

Gjennom studiet-løpet mitt forteller hele tiden forelesere om hvor viktig kommunikasjon er. Bedre kommunikasjon betyr mindre problemer, noe som er i alles interesse. God kommunikasjon både oppover og nedover i hierarkiet i en bedrift gagner de ansatte og derfor er det viktig for meg.

 

Så, hva er egentlig min drømmejobb? 

businesswoman-617134_1280

 

Tjaaa. Det er veldig vanskelig å si. Først og fremst vil jeg ikke bli en leder eller sjef. Men skulle det engang bli tilfellet, skulle det være fordi jeg har utdypende kompetanse på et område.

 

Videre er punktene ovenfor essensielle. Jeg mener arbeidsmiljø, kreativitet, mulighet til å påvirke eget arbeid og kommunikasjon er kriterier for å lykkes i de fleste jobber. Hvor og hvilket firma som kan tilby dette er gode aktører som kan gi meg min drømmejobb. Jeg arbeider hardt, er flink til å interessere meg og omtenktsom, men utover dette blir styrker vanskelig å definere. Når det gjelder verdier har jeg et litt mer klart bilde. Ærlighet er noe jeg verdsetter høyt. Jeg syntes også det å opptre konsistent og involvere seg er viktig sammen med en god dæsj av nysgjerrighet. Hvis jeg skulle ramset opp alle opplevelsene jeg har tatt til meg ville listen bli utrolig lang, men kriteriene ovenfor er et resultat av mine opplevelser som jeg mener er viktige.

 

Det finnes to grunner til at vi ikke gjennomfører ting og finner drømmejobben vår. Den første grunnen er at vi forteller oss selv at vi ikke kan gjøre det, mens den andre grunnen er at vi lar andre fortelle oss hva vi ikke kan gjøre.

 

Bli selvsikker, tenk selv, bryt regler og omring deg selv med mennesker som ser muligheter og ikke hindringer byr på en god start i det som kan være en potensiell reise for både meg og deg når vi skal finne drømmejobben.

 

Klarer jeg dette kan jeg med et smil på lur informere om at det mest sannsynlig finnes flere drømmejobber for meg, og jeg gjør ikke annet enn glede meg til jeg finner den.

 

 

————————————————————————————————————————

Kilder:

https://www.ted.com/talks/scott_dinsmore_how_to_find_work_you_love#t-958470

http://uk.businessinsider.com/warren-buffett-on-resume-building-2015-11?r=US&IR=T

 

5 thoughts on “Drømmejobben (?)

  1. Takk for tilbakemeldingen og skal selvfølgelig lese innlegget ditt 🙂

   Lykke til med videre blogging.

   – Petter

 1. Veldig bra skrevet, Petter! Du har mye informasjon som du klarer å forvalte på en måte slik at det blir lett å lese! Masse lykke til videre!

  1. Tusen takk for kommentaren Sebastian! Alltid like morsomt å få gode tilbakemeldinger 🙂 Skal Absolutt fortsette å forvalte informasjon slik at teksten er lettlest.

   – Petter

Leave a Reply