Hvordan skape en god arbeidsplass

Denne uken fikk vi i oppgave av Karl Philip å skrive om et problem vi ønsker løst, noe som kan være hva som helst. Først og fremst, hva er et reelt problem jeg skulle ønske det fantes en løsning på? Det første som slår meg som et irritasjonsmoment i min egen hverdag er dårlig kommunikasjon! Både hjemme i min egen familie, med vennegjengen og på jobb oppstår stadig konflikter eller problemer som kunne vært unngått med en liten dose bedre kommunikasjon. I fag som organisasjonspsykologi analyserer man dette for å finne løsninger på hvordan man kan effektivisere kommunikasjon uten hell, ettersom kommunikasjonssvikt stadig skjer. Med tydelig og effektiv kommunikasjon kan konflikter bli løst på en hensiktsmessig måte.

Skjermbilde 2016-04-11 kl. 15.33.22

Definisjon:

Prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører en type informasjon (budskap) til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker), og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet.

HEIHEI

Årsaker til konflikter

Det er viktig å nevne at de aller fleste kommunikasjonssvikt løses enkelt, men dette er ikke alltid en mulighet grunnet kompleksiteten av situasjonen. Selv syntes jeg ordet “konflikt” høres veldig seriøst ut, men med konflikter mener jeg alt av kommunikasjonssvikt.

 

Dobbeltkommunikasjon

Når det vi sier ikke stemmer overens med kroppsspråket vårt kan det skape usikkerhet, som fører til forvirring. Forskning tilsier at mennesker i større grad stoler på ikke-verbal kommunikasjon enn verbal kommunikasjon, dette er spesielt viktig for mennesker som skal lede andre å være klar over.

 

Stress

Når vi har begrenset med tid fører dette gjerne med seg utfordringer, som at oppfatter beskjeder forskjellig og dermed gjør forskjellige ting/aktiviteter som kan føre til konflikter.

 

Dårlig lytting

Dette punktet forklarer vel seg selv? Men det kan også gjelde forskjeller i språk, dialekter og faglige uttrykk.

 

Ulikheter

Den kognitive prosessen som velger ut persepsjonen vi oppfatter og filtrering av informasjon kan hindre god kommunikasjon mellom mennesker. Alle mennesker er skrudd sammen på forskjellige måter. Dette gjelder også hvordan vi oppfatter andres verdier, talemåter, budskap og meninger, som i tillegg influeres av følelsene som påvirker oss i det gitte øyeblikket.

 

 

Årsak til at mennesker slutter i jobben

I en undersøkelse utført av bemanningsbyrået Kelly Services kommer det frem at hele 23% av arbeidstakere slutter i jobben sin på grunn av dårlig kommunikasjon. Konflikter kan føre til lav effektivitet og dårlig arbeidsmiljø, derfor er det viktig at konflikter håndteres forløpende for å forhindre eskalering. Noen mister fokus og motivasjon, som resulterer i at man gruer seg til å gå på jobb som medfører stress, mens andre er nødt til å sykemelde seg. Med dette som utgangspunkt må alle ansatte håndteres som ulike.

 

Hvordan skape bedre kommunikasjon/løse konflikter?

Etter å ha lest utallige artikler om hvordan man best mulig kan løse konflikter har jeg kommet frem til noen punkter jeg selv mener vil påvirke konflikter i en positiv retning, både i parforhold, andre relasjoner og i arbeidslivet. Jeg har også tilført ekstra punkter som falt treffende for meg.

 

Det at alle har ulike grenser for hva man tåler, gjør konflikthåndtering vanskeligere. Her kreves det kunnskap, forståelse og evne til å håndtere mennesker.

 

Selvinnsikt

Ved å være oppmerksom på hvordan du selv agerer og hvordan dette påvirker de du snakker med kan kommunikasjonen mellom to eller flere parter flyte enklere. Å være klar over at det kanskje er du som er vanskelig og skaper problemer kan være vanskelig for noen, her kan refleksjon og erfaring av egen atferd hjelpe som fører til økt emosjonell intelligens. Dette kan videre gi bedre forståelse, toleranse og aksept for ulike tanker, følelser, erfaringer og atferd fra andre.

 

Konfliktforståelse

Å ha kunnskaper og forståelse om hvordan konflikter kan oppstå og hvordan forskjellige mennesker reagerer gjør at kommunikasjonen kan forbedres. Igjen er det kunnskap, refleksjon og trening som er løsningen på problemet. Man må også være klar over at noen mennesker.

 

Kompetanse

Selv om man kan diverse verktøy, metoder og teknikker for å håndtere konflikter, hjelper det ikke konflikten hvis man ikke forstår hva man bruker og hvorfor dette skal løse konflikten. Derfor er kunnskap gjennom forståelse og selvinnsikt vesentlige. Noe annet som også er nødvendig for å løse en konflikt er relasjonelle ferdigheter (tilpasse seg hensiktsmessig og frembringe ønskelig atferd hos andre).

Videre mener jeg det er viktig å kunne høre etter og faktisk prøve å forstå hva motparten egentlig mener, selv om vedkommende formulerer seg dårlig. Dette kan for eksempel være fordi det personen sier ikke stemmer overens med kroppsspråket sitt. Forståelse og kommunikasjonsferdigheter er gjennomgående kriterier for enhver som ønsker å løse en konflikt og bedre kommunikasjon sammen med respekt og tillit, sammen med å være ærlig (for å ikke si det man mener kan veldig fort bli gjennomskuet).

 

Ha struktur i samtalen

Et nyttig verktøy for å holde struktur i samtalen kan være XYZ-modellen. Modellen fant jeg i en artikkel som skal bedre parforholdet, men jeg tenker dette er en fin modell til å løse jobb-relaterte konflikter også.

Slik fungerer modellen:

Modellen består av tre elementer. X = Beskrivelse av situasjonen. Y = Andres handling. Z = Egen reaksjon på handlingen.

Eksempel: Jeg syntes ikke de andre medarbeiderne gjør en god nok jobb (X), de står bare rundt kaffemaskinen og snakker (Y), da mister jeg motivasjonen til å fortsette å gjøre et godt arbeid (Z).

Dermed forklarer hvordan man selv oppfatter situasjonen, hvorfor man blir sint/irritert/oppgitt/overlykkelig/trist, og hva dette fører til for deg selv. Dermed vil man med andre parter på en rasjonell og rettferdig måte finne frem til en løsning som alle kan leve med.

 banner-1044109_1920

 

Videre kan..

konflikten være sunt! En god konflikt kan føre med seg utvikling, større forståelse og læring som kan gagne bedriften, relasjonen eller forhold mellom to eller flere individ. For at dette skal være utfallet må man være i stand til å håndtere uenigheter og konstruktiv kritikk.

 

 

————————————————————————————————————————

Kilder: 

http://www.ledernytt.no/konflikter-paa-arbeidsplassen.5678464-112372.html

http://www.familieverden.no/Samliv/Kommunikasjon/Veier-til-god-kommunikasjon/

http://www.ledernytt.no/kunsten-aa-kurere-konflikter.5176823-355436.html

http://e24.no/jobb/derfor-slutter-vi-i-jobben/3558066

Kommunikasjon skaper relasjoner

One thought on “Hvordan skape en god arbeidsplass

Leave a Reply