Eksamensbesvarelse

Allerede 15.01 fikk vi utlevert vår første eksamen i digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Oppgavene virket først skumle ettersom det ikke finnes noe særlig litteratur på disse temaene, men alle som en av oss engasjerte studenter tok utfordringen på strak arm.

Eksamenen var inndelt i to oppgaver som lyder slik:

Oppgave 1)

Delingsøkonomien får stadig større oppmerksomhet også i det norske samfunnet. I Bergen er AirBnb største utleier og i New York er det over 20 000 Uber-biler, mot ”bare” 13500 drosjer. Forklar hvorfor delingsøkonomien vokser så raskt med bakgrunn i begreper som omfattes av ”digital økonomi” og andre forhold du mener påvirker veksten. Drøft hvilke momenter som taler for og mot delingsøkonomien i Norge.

Oppgave 2) 

Facebook har startet tjenesten ”instant articles”. Forklar kort hva dette er. Lag en analyse av hvordan denne tjenesten kan påvirke konkurransebildet for norske medier samt utviklingen av norske avisers forretningsmodeller. I analysen skal du også bruke begreper fra ”den digitale økonomien”.

Her er min besvarelse