5 tiltak du kan bruke for å øke trafikk på Facebook

For å avslutte semesteret med digital markedsføring har vi blitt utfordret av foreleser Cecilie Staude til å skrive et siste blogginnlegg. Oppgaven går ut på å definere en målgruppe for en selvvalgt virksomhet, analysere virksomhetens bruk av én sosial mediekanal og drøfte forbedringstiltak til denne kanalen. For øyeblikket er Posten Norge min arbeidsgiver og derfor velger jeg å se nærmere på deres bruk av sosiale medier, nærmere bestemt Facebook. Grunnen til at […]

Finnes det en sammenheng mellom maktfordeling i samfunnet og og demokratiet

Tidligere dette semesteret fikk vi i oppgave av Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen å skissere noen hovedtrekk i  medieutviklingen vi er inne i, beskrive hvorfor mennesker bruker tid i sosiale medier og om sosiale medier kan bidra til maktfordeling og demokrati. Her er min redegjørelse:     Skisser noen hovedtrekk i den rivende medieutviklingen vi er inne i. Frem til de siste årene har redaksjonenes inntektskilder bestått av leserinntekter i […]