Uber – Fremtidsrettet disruptiv transport

Hva er UBER? 

Ifølge Uber sine nettsider er Uber en tjeneste som utvikler måten hele verden beveger seg på. Uber tilbyr kjøreoppdrag på en helt ny måte som vi aldri har sett tidligere. Ved å koble mennesker som trenger transport sammen med mennesker som kan yte transport, bidrar Uber til at byer rundt hele verden i større grad blir tilgjengelige, som åpner nye muligheter for både profesjonelle sjåfører og ordinære sjåfører i egne personbiler. Ved bruk av en app som plattform for utveksling av informasjon mellom kunde og tjenestetilbyder er Uber en sterk bidragsyter i det som har blitt kjent som delingsøkonomien.

 

Skjermbilde 2016-02-18 kl. 12.32.32

 

Hvorfor Uber?

Først og fremst kan Uber tilby gunstigere priser til forbrukere. Ved hjelp av en app som forretningsmodell kan Uber enkelt tilpasse prisen på tjenesten etter hvor stor etterspørselen er. Ifølge Finanssans er Uber omtrent 35% billigere på lengre turer og 70% billigere på kortere turer med en minste pris 40 kroner. Videre benytter tradisjonelle taxi-selskaper seg av sentraler som står for informasjonsflyten, dermed er det vanskeligere å ha god nok informasjon til å finne et optimalt antall taxier og lavest mulig pris for forbrukerne. Når man bruker Uber går all informasjon gjennom en app, også betaling skjer på en enkel og rask måte der man har lagret kredittkortinformasjon på forhånd, som fører til at tjenesten er enda enklere å ta i bruk. Før man setter seg inn i bilen gir appen et estimat på hva turens kostnad og tid vil være og man kan hele tiden følge med på hvor bilen er. Dette gjør at tjenesten blir billigere.

 

For å være Uber-sjåfør går man ikke gjennom noen vanlig jobbsøknads prosess. Istedenfor er man nødt til å ha en mer eller mindre ny bil, samt plettfri vandel som er med på å øke sikkerheten rundt tjenesten. Som andre digitale tjenester, tilbyr Uber et gjensidig rangerings-system hvor både passasjeren får rangere sjåføren og omvendt. Rangeringen er et enkelt 1-5 stjerners system. Hvis du som kunde eller tjenestetilbyder opparbeider en dårlig rangering, vil man risikere at man ikke lenger får benytte seg av tjenesten og dermed blir stengt ute. Dermed er begge parter i transaksjonen ansvarlige for tilfredsheten av tjenesten som ytes som bidrar til trygghet.

 

For mennesker som trenger en ekstra biinntekt tilbyr Uber en enkel og rask løsning. Som Uber-sjåfør er man selvstendig næringsdrivende og får utbetalt omtrent 80% av det kundene betaler. Ved bruk av Uber blir også ventetiden vesentlig kortere ettersom Uber-sjåfører hele tiden er i farta noe som forhindrer at unødvendige ventekostnader oppstår.

 

Tidligere har verken markedsløsninger eller prisregulering hittil vist seg å være særlig vellykket for taxi-næringen, så kanskje Uber og delingsøkonomien kan være løsningen man lenge har etterspurt?

 

Skjermbilde 2016-02-18 kl. 13.01.27

 

Hvorfor ikke Uber?

Det finnes også grunner til at man bør være skeptisk til Uber og delingsøkonomien. Beskatning av slike tjenester som Uber tilbyr er et problem, ettersom dette driver penger ut av Norge, videre til land som Nederland og Irland hvor selskapsskatten er lavere (12,7%). Dermed er selskapet ikke forpliktet til å betale skatt i Norge (hvor selskapsskatten er 28%). Som nevnt tidligere sitter sjåførene til Uber igjen med 80% av det kunden betaler. Når sjåførene er selvstendig næringsdrivende er det nettopp deres ansvar å betale riktig skatt, noe som Uber og andre liknede selskaper ikke følger opp, men informerer om at sjåførene er nødt til å gjøre. Ettersom disse selvstendig næringsdrivende er privatpersoner blir det vanskelig for skattemyndigheter å identifisere og kontrollere inntekten.

 

Ved bruk av egen personbil byr dette også på utfordringer med forsikring. Private bilforsikringer har forbehold om at kommersiell transport ikke er tillat. Bryter man denne forbeholdningen vil ikke forsikringen være gyldig ved en ulykke og forsikringsselskapet vil kunne kreve penger tilbake. For at man skal kunne benytte seg av privat bil til kommersielt bruk er man nødt til å ha drosjeforsikring. I forsvar mot dette påstår Uber at tjenesten ikke er kommersiell når to personer deler kostnaden av å kjøre en bil sammen.

 

For å kunne drive kommersiell transportvirksomhet er man ifølge norsk lov nødt til å ha løyve. Et løyve er en godkjenning fra myndighetene om at man oppfyller gitte krav for å drive transportvirksomhet mot betaling. Uber har ikke tilgang til slike løyver, men operer heller med egne regler som nevnt tidligere. Det foregår en diskusjon om hvorvidt Uber kan eller kan ikke tilby sine tjenester i Norge, hvor tjenesten UberBLACK juridisk faller under limosin-lovgivning som gjør tjenesten lovlig.

 

follow-me-carriage-1046199_1280

 

Konklusjon

Som Erna Solberg sier til VG har delingsøkonomien kommet for å bli og den er en viktig del av fremtiden som vi kan forby, verken vi vil det eller ikke. Jeg må si at jeg er enig i det vår statsminister sier. Hvis spørsmålet er om vi skal omfavne fremtiden eller prøve å forhindre den, må jeg si at jeg faller på førstnevnte. Fremtiden kommer og det er ingenting vi kan gjøre for å forhindre det. Derfor mener jeg at vi burde henge oss på bølgen så fort som mulig. Vi som bor i Norge har en god infrastruktur og dermed en god mulighet til å være ledende i utformingen av ny teknologi og ikke mist ta denne nye teknologien i bruk.

 

Hvis du videre er interessert i hvordan regjeringen kan løse “Uber-problemet” syntes jeg du skal sjekke ut dette blogginnlegg skrevet av Karl Phillip som er en av mine forelesere dette semesteret.

 

 

————————————————————————————————————————

Kilder:

http://www.dn.no/meninger/2014/11/20/2159/P-innsiden/kjrende-monopol

http://www.osloby.no/nyheter/Vi-betalte-nesten-det-samme-for-a-sette-oss-inn-i-en-drosje-som-hele-Uber-turen-kostet-7868580.html

https://finanssans.no/index.php?p=uber/

http://www.aftenposten.no/okonomi/Airbnb-og-Uber-trenger-ikke-a-betale-skatt-i-Norge-8123621.html

http://www.osloby.no/nyheter/Forsikringsselskap-advarer-mot-Uber-Pop-7794481.html

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/uber/erna-solberg-om-delingsoekonomi-vil-ikke-forby-uber-og-airbnb/a/23591623/

 

2 thoughts on “Uber – Fremtidsrettet disruptiv transport

  1. Delingsøkonomien er så spennende! Spesielt med tanke på hvor stor oppmerksomhet Uber har fått den siste tiden. Jeg tenker også at i og med at teknologien er en så sentral del av hverdagen vår så må vi klare å utarbeide lover og regelverk som er mer tilpasset dagens samfunn! Les gjerne mitt innlegg om Uber, vil gjerne høre din mening om temaet! http://www.victoriadyrod.com/blog/2016/01/22/uber-debatt/

    Stå på videre Petter, du er inspirerende!

Leave a Reply